ජාත්‍යන්තරය ගැන කිසිදු තැකීමක් නොකරන බව ඊශ්‍රායල අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්

ගාසා තීරය තවදුරටත් තර්ජනයක් නොවීමට නම් එහි සම්පූර්ණ බලය තමා යටතේ රඳවාගත යුතු බව ඊශ්‍රායල අග්‍රාමාත්‍ය බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු පවසනවා.

ස්වාධීන පලස්තීන රාජ්‍යයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තරයෙන් එල්ලවන පීඩනය කිසිසේත්ම නොතකන බවටයි ඊශ්‍රායල අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කර ඇත්තේ.

අනාගත පලස්තීන රාජ්‍යයක් පිහිටුවීමේ තම සංකල්පයට දායකත්වය සපයන ලෙසයි ඇමෙරිකාව ඇතුළු බටහිර රටවලින් ඔහු වැඩිදුුරටත් ඉල්ලා සිටින්නේ.

ගාසා තීරය ඉලක්ක කරගනිමින් ප්‍රහාරයන් සම්බන්ධයෙන් තමන්ට හා තම රජයට එල්ලවන පීඩනය නොසලකා හරින බවද ඊශ්‍රායලය අග්‍රාමාත්‍යවරයා තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

තවත් පුවත්