ජනපති G77 කණ්ඩායමේ සහ චීනය, 03 වන දකුණු සමුළුව අමතයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා G77 කණ්ඩායමේ සහ චීනය, 03 වන දකුණු සමුළුව ඇමතීම ආරම්භ කර තිබේ.

G77 කණ්ඩායමේ සහ චීනය, 03 වන දකුණු සමුළුව උගන්ඩාවේ කම්පාලා නුවර දී පැවැත්වෙයි.

එම සමුළුව අමතමින් ජනාධිපතිවරයා ගෝලීය දකුණේ අභියෝගවලට මුහුණදීම සඳහා G77 කණ්ඩායම සමග චීනය එකතුවීමේ වැදගත්කම පෙන්වා දී තිබේ.

එහිදී ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වාදී ඇත්තේ එම ගැටලු සඳහා තිරසාර විසඳුමක් ලබාදීමට මෙම සමූහයේ සමගිය සහ සහයෝගීතාවය වැනි මූලධර්ම වැදගත් බවය.

තවත් පුවත්