වසා දමා තිබූ ඇගලුම් කම්හල් දෙකක් යළි ඇරඹේ

කොග්ගල ආයෝජන සැකසුම් කලාපයේ වසා දමා තිබූ ඇගලුම් කම්හල් දෙකක් යළි ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කෙරුණා. ඒ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ මැදිහත්වීම මතයි.

ඇමෙරිකානු වෙලෙදපොලට පමණක් සිය නිෂ්පාදන අපනයනය කළ කොග්ගල පිහිටි මෙම ඇගලුම් කම්හල් දෙක වසා දැමුනේ ඇමෙරිකා චීන අර්බුදය හමුවේයි.

ඉන් 2500ක පමණ පිරිසකට රැකියා අහිමිවුණා.

ආයෝජන මණ්ඩලයේ මැදිහත්වීම මත එයිට්කන් ස්පෙන්ස් සමාගම මෙම කම්හල් දෙක ඒ එස් ඇපරල් යටතේ යළි බලගැන්වීමට පියවර ගනු ලැබුවා.

එහි පළමු අදියර වෙනුවෙන් වැය කෙරෙන මුදල ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 3.6ක්. ඊට අදාළ ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති දිනේෂ් වීරක්කොඩි හා එයිට්කන් ස්පෙන්ස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය රොහාන් එම් ප්‍රනාන්දු යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවුණා.

මෙම කම්හල් මගින් නව රැකියා අවස්ථා 3000ක් උදාකර දීම අපේක්ෂාවයි.

තවත් පුවත්