ජාතික කරාතේ සම්මේලනයේ ශූරතා නීති රීති පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් ඇරඹෙයි

ජාතික කරාතේ සම්මේලනයේ ශූරතා නීති රීති පිළිබදව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම ටොරින්ටන් කරාතේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදි ආරම්භ වී තිබෙනවා.

මේ සදහා ජාතික පුහුණු සංචිතයේ සාමාජිකත්වය ලැබූ සියලු ක්‍රිඩක ක්‍රිඩිකාවන් සහභාගි වූ අතර, තාක්ෂණික කමිටු, විනිසුරු කමිටු, පුහුණුකරු කමිටු, වෛද්‍ය කමිටු හා තේරීම් කමිටු නිලධාරීන් ද ඒ සඳහා සහභාගී වී තිබෙනවා.

ජාතික කරාතේ නීති රීති අනුව තරගකරුවන්, සංවිධායකයින්, පුහුණුකරුවන් හා විනිසුරුවරුන් සූදානම් විය යුතු වනවා.

මේ වන විට පුහුණුකරුවන් සහ විනිසුරුවරුන් පුහුණු කිරීමේ කටයුතු අවසන් කර ඇති අතර, ඉදිරියේදී තරගකරුවන් සහ සංවිධායකයින් පුහුණු කිරීමට නියමිතයි.

ශූරතා තරගාවලි නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතුව පැවැත්වීම, ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම, අපක්ෂපාතී බව, ක්‍රමවත් බව තහවුරු කිරීම නීති රීති පිළිබදව පුහුණු කිරීමේ වැඩ සටහනේ අරමුණ බවයි ශ්‍රී ලංකා කරාතේ දෝ සම්මේලනයේ සභාපති ක්ලෙමන්ට් ද සොයිසා මහතා සඳහන් කරන්නේ.

ජාතික විනිසුරු කවුන්සිලයේ මග පෙන්වීම යටතේ පළාත් විනිසුරු කවුන්සිලය පිහිටුවීමට නියමිතව ඇති අතර ඒ සදහා පළාත් මට්ටමින් සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

එමෙන්ම ආසියානු විනිසුරුවරුන් මෙරටට ගෙන්වා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීමට ද ශ්‍රී ලංකා කරාතේ දෝ සම්මේලනය කටයුතු යොදා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

තවත් පුවත්