මෙරට කාන්තා බර ඉසිලීමේ ඉතිහාසය වෙනස් කරමින් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා ත්‍රිත්වයක්

2023 ජාතික බර ඉසිලීමේ තරඟාවලියේදී නාවික හමුදාවෙන් නව ශ්‍රී ලංකා තරග වාර්තා ත්‍රිත්වයක් හිමි කර ගෙන තිබෙනවා

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 87 ජ්‍යේෂ්ඨ කාන්තා බර ඉසිලීමේ ඉසව්වෙන් සහභාගී වූ බී.සී ප්‍රියන්ති ක්‍රීඩිකාව විසිනුයි එම වාර්තාව පිහිටවනු ලැබුවේ

ඊයේ (28) දිනයේ මෙම තරඟාවලියේදී කිලෝග්‍රෑම් 87 ජ්‍යේෂ්ඨ කාන්තා බර ඉසිලීමේ ඉසව්ව ස්නැච් ක්‍රමය යටතේ කිලෝ ග්‍රෑම් 90 ක්, ක්ලීන් ඇන්ඩ් ජර්ක් ක්‍රමය යටතේ කිලෝ ග්‍රෑම් 113 ක් හා මුළු බර එකතුව 203 ක්ද ඔසවමින් මෙලෙස නව තරඟ වාර්තා තුනක් පිහිටවූ අතර, එය ශ්‍රී ලංකා බර ඉසිලීමේ ඉතිහාසයේ කාන්තා ක්‍රීඩිකාවක් විසින් ඔසවන ලද වැඩිම බර ප්‍රමාණය බවට ද සඳහන්

මෙම තරගාවලිය පොළොන්නරුව, ගල්ලෑල්ල ජාතික ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේදී පසුගිය 27 වැනිදා සිට හෙට (30) දක්වා පැවැත්වෙනවා

තවත් පුවත්