ඉහළ යන ලිට්රෝ ගෑස් මිල…

ලිට්රෝ ගෑස් මිල ලබන පෙබරවාරි මස මුල් සතියේ ඉහළ යා හැකි බව එම සමාගම පවසනවා. ඒ අනුව ලිට්රෝ කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක සිලින්ඩරයක් රුපියල් 500ත් 750ත්

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

ලිට්රෝ ගෑස් මිල ලබන පෙබරවාරි මස මුල් සතියේ ඉහළ යා හැකි බව එම සමාගම පවසනවා.

ඒ අනුව ලිට්රෝ කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක සිලින්ඩරයක් රුපියල් 500ත් 750ත් අතර මිලකින් ඉහළ යන බවයි වාර්තා වන්නේ.

එම මිල ඉහළ යාමට සාපේක්ෂව කිලෝග්‍රෑම් 5 සහ කිලෝග්‍රෑම් 2.3 සිලින්ඩරවල මිල ද ඉහළ දැමීමේ සූදානමක් පවතින බවයි ලිට්රෝ සමාගම පැවසුවේ.

එම මිල ඉහළ දැමීම ලබන පෙබරවාරි මස 05 වන දා සිට ක්‍රියාත්මක වනවා.

ලෝක වෙළඳපොලේ ගෑස් මිල ඉහළ යාම මෙම මිල සංශෝධනයට හේතුවයි.

තවත් පුවත්