උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන දිනය මෙන්න

අ.පො.ස. උසස්පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනිද්දා (31) නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජන්ත පවසයි.

මෙවර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අයඳුම්කරුවන් තුන්ලක්ෂ හතලිස් දෙදහස් අටසිය අසූ අට දෙනකු පෙනී සිටියහ.

අ.පො.ස. උසස්පෙළ විභාගය පසුගිය ජනවාරි මාසයේ 4 වැනිදා සිට 30 වැනිදා තෙක් විභාගය පැවැත්විණි.

තවත් පුවත්