කොළඹ පාසැල් සිසුන් 24,000ක් එන්නත් කිරීමට අද සිට

පාසැල් යන දරුවන් එන්නත් කිරීමේ තවත් ප්‍රධඡාන වැඩසටහනක් අද ආරම්භ වනවා. ඒ, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එහිදී වයස අවුරුදු 18 හා 19 වයස් කාණ්ඩයේ පාසල් දරුවන්

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

පාසැල් යන දරුවන් එන්නත් කිරීමේ තවත් ප්‍රධඡාන වැඩසටහනක් අද ආරම්භ වනවා. ඒ, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එහිදී වයස අවුරුදු 18 හා 19 වයස් කාණ්ඩයේ පාසල් දරුවන් සඳහා ෆයිසර් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාදීමට නියමිතයි.

මෙහිදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අධ්‍යාපන කලාප 4කට අයත් පාසල් දරුවන් වෙත එන්නත ලබාදීම සිදුකිරීමටයි කටයුතු යොදා ඇත්තේ. ඒ, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත්වීමෙන්. මෙම වැඩසටහන පෙරවරු 8 යි 30 සිට පස්වරු 3 යි 30 දක්වා ක්‍රියාත්මකයි. ඒ යටතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ වයස අවුරුදු 18 හා 19 වයස් කාණ්ඩයේ පාසල් දරුවන් 24,000කට ෆයිසර් එන්නත ලබාදීමටයි මේ වන විටත් කටයුතු සූදානම් කර ඇත්තේ.

මෙම වැඩසටහනට ඇති සූදානම පිළිබඳ බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ශ්‍රී ලාල් නෝනිස්ගෙන් නෙත් නිවුස් විමසීමක් කළා. ඔහු පැවසුවේ එන්නත් ලබාගැනීමට සුදුසුකම් ලබාඇති සිසුන්ට මේ වන විටත් ඒ පිළිබඳ දැනුම් දී ඇති බවයි.

 

තවත් පුවත්