ක්ෂීරපථයෙන් පිටත පිහිටා ඇති ග්‍රහලෝකයක් නාසා ආයතනය සොයාගනී

ක්ෂීරපථයෙන් පිටත පිහිටා ඇති ග්‍රහලෝකයක් නාසා ආයතනයේ තාරකා විද්‍යාඥයින් පිරිසක් විසින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ක්ෂීරපථයෙන් පිටත පිහිටා ඇති බවට පළමුව සොයා ගැනුණු ග්‍රහලෝකය

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

ක්ෂීරපථයෙන් පිටත පිහිටා ඇති ග්‍රහලෝකයක් නාසා ආයතනයේ තාරකා විද්‍යාඥයින් පිරිසක් විසින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ක්ෂීරපථයෙන් පිටත පිහිටා ඇති බවට පළමුව සොයා ගැනුණු ග්‍රහලෝකය එය වනු ඇති බවටයි එම විද්‍යාඥයින් බලාපොරොත්තු පළ කරන්නේ.

නාසා ආයතනයේ චන්ද්‍ර එක්ස් කිරණ දුරේක්ෂය මගින් හඳුනාගෙන ඇති, ප්‍රමාණයෙන් සෙනසුරු ග්‍රහයාට සමාන වන එම ග්‍රහලෝකය “මෙසියර් ෆිෆ්ටි වන්” මන්දාකිනියේ පිහිටා ඇති බවයි නාසා විද්‍යාඥයින් අනාවරණ කර ඇත්තේ.

එය පිහිටා ඇත්තේ ක්ෂීරපථයේ සිට ආලෝක වර්ෂ මිලියන 28 ක් පමණ දුරකින් බවට ද විද්‍යාඥයින් අනාවරණ කර තිබෙනවා. “මෙසියර් ෆිෆ්ටි වන්” මන්දාකිනියේ තිබෙන සුවිශේෂී සර්පිලාකාර හැඩය නිසා එය වර්ල්පූල් ගැලැක්සි ලෙස ද හැඳින්වෙනවා.

සූර්යයාට ඔබ්බෙන් භ්‍රමණය වන තාරකා 5, 000 ක් පමණ මීට පෙර හඳුනාගෙන ඇති නමුත් ඒ සියල්ල ක්ෂීරපථය තුළ පිහිටා ඇති බවයි විද්‍යාඥයින් පෙන්වා දෙන්නේ.

තවත් පුවත්