A Brand of Non Media Shout (Private) Limited

2022 අයවැයේ සියලු යෝජනා මෙසේය…..

මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද(12) සවස 2022 අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබිණි. අයවැය යෝජනා කෙටියෙන් මෙසේය. 🅾 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට විශ්‍රාම වැටුප ලබා

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද(12) සවස 2022 අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබිණි.

අයවැය යෝජනා කෙටියෙන් මෙසේය.

🅾 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට විශ්‍රාම වැටුප ලබා දීමේ කාල සීමාව වසර 10 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ
🅾 දැනට ඉදිවෙමින් පවතින කාර්යාල ගොඩනැගිලි හැර නව කාර්යාල පහසුකම් ඉදි කිරීම වසර දෙකකට අත්හිටුවයි
🅾 රාජ්‍ය ආයතනවල දුරකතන වියදම 25%කින් කපා හැරීමේ යෝජනාවක්
🅾 රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම ගන්නා වයස, අවුරුදු 65 දක්වා දීර්ඝ කරනවා.
🅾 විදුලිය අවශ්‍යතාව සූර්ය බලශක්තිය ලබා ගැනීමට දිරිගැන්වීම සඳහා
🅾 විදුලිබල ප්‍රතිපාදන 10%කින් අඩු කෙරේ
🅾 විනය ක්‍රියා මාර්ගයන්ට ලක්ව නොමැති රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වාර්ෂික වැටුප් වර්ධකය දැනට පවතින ඇගයීම් වාර්තාවෙන් තොරව නියමිත දිනට ලබා දීමට ක්‍රියා කරනවා
ත්‍රීරෝද රථ නියාමනයට ආයතනයක්..
🅾 2022 වසර සඳහා ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි ගාස්තු අය නොකෙරේ
🅾 ආයුර්වේද වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන අලුතින් ඇති කිරීමට යෝජනා කරනවා
🅾 මුළු රටම ආවරණය වන පරිදි පාසල්වලට ෆයිබර් ඔප්ටික් අධිවේග අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා
🅾 සෑම රාජ්‍ය ආයතනයක් සඳහාම පාරිභෝගික සේවා පොරොන්දු පත්‍රයක් සැකසිමට යොජනා කරනවා
🅾 ලබන මුදල් වර්ෂයේ සිට රාජ්‍ය සේවයෙ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කර නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසිම ආරම්භ කිරිමට යොජනා කරනවා
🅾 සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය නවීකරණය කර ග්‍රාම සංවර්ධන ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කිරිමට යොජනා කරනවා
🅾 වල් පැළ හරණය සඳහා විකල්ප දිරිගැන්වීමක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 4,000 ක් වෙන් කෙරේ
🅾 වල් පැළ හරණය හා වල් පැළෑටි අවම වන පරිදි වගා බිම් සකස් කිරීම සඳහා හෙක්ටයාර 2 ක උපරිමයකට යටත්ව හෙක්ටයාරයකට රුපියල් 5000 බැගින් අධාර මුදලක්
🅾 අපනයනකරුවන් ශ්‍රේණිගත කර උසස් මට්ටමේ අපනයනකරුවන් සඳහා නිදහස් රේගු පහසුකම් සැලසිමට යෝජනා කරනවා
🅾 කිරි නිෂ්පාදනය ඉහළ නංවා, දියර කිරි පරිභෝජනය ඉහළ නැංවීම සඳහා විසර්ජන පනතින් වෙන් කොට ඇති මුදලට අමතරව තවත් රුපියල් මිලියන 1000ක් වෙන් කිරීමට යෝජනා කරනවා
🅾 බදු පරිපාලනය සඳහා තාක්ෂණික ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරිමට අදාළ වන පරිදි නීති සංශෝධනය කරනවා
🅾 2021 අයවැය මගින් යෝජනා කෙරුණු දැනට කෙටුම්පත් කර ඇති විශේෂ භාණ්ඩ හා සේවා බද්ද 2022 ජනවාරි මස සිට එම පනතින් ආවරණය වන භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට යොජනා කරනවා
🅾 ගුවන් විදුලි සහ රූපවාහිනී සංඛ්‍යාත පැවරීම මින් ඉදිරියට විවෘත වෙන්දේසියක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යොජනා කරනවා
🅾 ත්‍රිරෝද රථ සහ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු විසඳීමට ත්‍රිරෝද රථ නියාමන අධිකාරියක් පිහිටුවිමට යෝජනා
🅾 ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහන යටතේ සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකටම රුපියල් මිලියන 3ක් වෙන් කරනවා
🅾 දැනට විශ්‍රාම වැටුප් නොලබන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් යොජනා කරනවා
🅾 පාසල් බස් හා වෑන් රථ හිමියන්ට සහන සැලසීමට රුපියල් මිලියන 400ක් වෙන් කෙරේ
🅾 ආදායම අහිමි වූ ත්‍රිරෝද රථ හිමියන්ට සහන සැලසීම සඳහා රුපියල් මිලියන 700ක් වෙන් කරනවා
🅾 ආදායම අහිමි වූ පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ට සහන සැලසීම සඳහා මිලියන 1500ක්
🅾 ඇළ වේලී ප්‍රතිසංස්කරණය හා වැව් බැමි ආරක්ෂා කිරීමට රුපියල් මිලියන 2000ක් වෙන් කෙරේ
🅾 ගැබිණි මව්වරුන්ට පෝෂණ මල්ල ලබා දීම මාස 24ක් දක්වා දීර්ඝ කෙරේ
🅾 දැනට වෙන් කර ඇති මුදලට අමතරව රාජ්‍ය සේවය ඩිජිටල්කරණය සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 500ක් වෙන් කෙරේ
🅾 රජයේ නිලධාරීන්ට යතුරු පැදි ලබා දීම සඳහා මූලික වියදමක් ලෙස රුපියල් මිලියන 500ක් වෙන් කෙරේ
🅾 වන සංරක්ෂණය සඳහා දැනට වෙන් කර ඇති මුදලට අමතරව තවත් රුපියල් මිලියන 2000ක් වෙන් කිරීමට යෝජනා කරනවා
🅾 වන ජීවි ආරක්ෂණය සඳහා දැනට වෙන් කර ඇති මුදලට අමතරව තවත් රුපියල් මිලියන 1000ක් වෙන් කිරීමට යෝජනා කරනවා
🅾 (ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විශමතාව) රජය ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් පිළිගත් 2021.08 . 31 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය කඩිනමින් එක්වර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 30,000ක්
🅾 අභ්‍යාසලාභී පද්වීම් ලද සියලු උපාධිධාරීන් 2022 ජනවාරි සිට ස්ථීර කරනවා
🅾 මෝටර් රථ වාහන අනතුරු අවම කිරීම දිරි ගැන්වීම සඳහා මෝටර් රථ වාහන අනතුරු සිදු කර ගන්නා පුද්ගලයාගෙන් ගාස්තුවක් අය කිරීමටත් එය රක්ෂණයෙන් ප්‍රතිපූර්ණය කර ගැනීමටත් අවස්ථාව
🅾 සිගරට් මත අයකරන නිෂ්පාදන බද්ද රුපියල් 5.00කින් වැඩි කෙරේ
🅾 පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආචරධර්ම පද්ධතිය කඩකරමින් උපයන ලද රුපියල් බිලියන 8.5 මුදල මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත මාරු කිරීමට යෝජනා කරනවා
🅾 2020 / 2021 තක්සේරු වර්ෂය සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000 ට වඩා බදු අය කළ හැකි ආදායමක් උපයන ලද තැනැත්තන් හෝ සමාගම් මත එක් වරක් පමණක් අය කෙරෙන 25%ක අධිභාරය (tax surcharge) බද්දක් අය කිරිමට යෝජනා කරනවා. එම බද්ද මගින් රුපියල් බිලියන 100ක පමණ ආදායමක් උපයා ගැනීමට අපේක්ෂා කරනවා

 

 

 

තවත් පුවත්