අමෙරිකාවේ ටෝනාඩෝවකින් 70 අධික පිරිසක් මරුට…

අමෙරිකාවේ කෙන්ටකී ප්‍රාන්තයේ හටගත් ටෝනාඩෝ තත්ත්වයෙන් පුද්ගලයින් 70 ට අධික පිරිසක් මියගොස් තිබේ . විදෙස් වාර්තා අනාවරණ කළේ, ඉන් වැඩි පිරිසක් එම ප්‍රාන්තයේ ඉටිපන්දම්

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

අමෙරිකාවේ කෙන්ටකී ප්‍රාන්තයේ හටගත් ටෝනාඩෝ තත්ත්වයෙන් පුද්ගලයින් 70 ට අධික පිරිසක් මියගොස් තිබේ .

විදෙස් වාර්තා අනාවරණ කළේ, ඉන් වැඩි පිරිසක් එම ප්‍රාන්තයේ ඉටිපන්දම් කර්මාන්ත ශාලාවක සේවය කරමින් සිටි පුද්ගලයින් බවයි.

ටෝනාඩෝ තත්ත්වයෙන් එම කර්මාන්ත ශාලාවට දැඩි අලාභානි සිදුව ඇති අතර සුන්බුන් අතර සිරවූවන් සේවීම සඳහා සහන කණ්ඩායම් යොදවා තිබේ.

ටෝනාඩෝ තත්ත්වයෙන් බලපෑමට ලක්වූ ප්‍රදේශවල සංචාරය කරමින් අමෙරිකානු ජනපති ජෝ බයිඩ්න් සඳහන් කළේ, ආපදාවලින් විපතට පත්වූවන් වෙනුවෙන් රජයක් වෙනුවෙන් ගත හැකි සියලු පියවර ගන්නා බවය.

 

තවත් පුවත්