ජයසූරියට කොවිඞ්..

ලෙජන්ඞ් ලීග් කි‍්‍රකට් තරගාවලියේ ආසියා ලයන්ස් කණ්ඩායම සඳහා නම් කර සිටි ශී‍්‍ර ලංකා හිටපු සුපිරි පිතිකරු සනත් ජයසූරියට කොරෝනා ආසාදනය වී තිබේ. එ් අනුව

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

ලෙජන්ඞ් ලීග් කි‍්‍රකට් තරගාවලියේ ආසියා ලයන්ස් කණ්ඩායම සඳහා නම් කර සිටි ශී‍්‍ර ලංකා හිටපු සුපිරි පිතිකරු සනත් ජයසූරියට කොරෝනා ආසාදනය වී තිබේ. එ් අනුව ජයසූරියට අදාළ තරගාවලියට කී‍්‍රඩා කිරීමේ අවස්ථාව අහිමි වී තිබේ.

තවත් පුවත්