කථානායකවරයාට කොවිඩ්…

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වනවා.පෙරේදා(26) දින සිදු කරන කොවිඩ් පරීක්ෂණයකින් අනතුරුවයි, කථානායකවරයාට වෛරසය ආසාදිත බවට හඳුනාගෙන

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වනවා.පෙරේදා(26) දින සිදු කරන කොවිඩ් පරීක්ෂණයකින් අනතුරුවයි, කථානායකවරයාට වෛරසය ආසාදිත බවට හඳුනාගෙන ඇත්තේ.තම නිල නිවසේ සේවකයින් කිහිප දෙනෙකුට ද කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී ඇති බව කථානායකවරයා සඳහන් කළා.

තවත් පුවත්