විදුලි රැහැනක් ජිවිත 26ක් බිලිගනී…(Video)

කොංගෝ රාජ්‍යයේ නගරබද ප්‍රදේශයක විදුලි රැහැනක් කඩා වැටීමෙන් පුද්ගලයින් 26 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇතිබව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාකර සිටිනවා.මාර්ගයට යාබදව පිහිටි වෙළෙඳපලකටයි එම විදුලි රැහැනක්

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

කොංගෝ රාජ්‍යයේ නගරබද ප්‍රදේශයක විදුලි රැහැනක් කඩා වැටීමෙන් පුද්ගලයින් 26 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇතිබව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාකර සිටිනවා.මාර්ගයට යාබදව පිහිටි වෙළෙඳපලකටයි එම විදුලි රැහැනක් කඩා වැටී ඇත්තේ.විදෙස් මාධ්‍යවාර්තා කළේ මිය ගිය පිරිසෙන් වැඩි කොටසක් වෙළඳුන් බවයි.

තවත් පුවත්