තීන්ත සහ ටිනර් කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක්..

අවිස්සාවේල්ල දුන්කළහේන ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති තීන්ත සහ ටිනර් කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.අද (03) පස්වරු 1.30ට පමණ ගින්න හට ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.ගිනි

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

අවිස්සාවේල්ල දුන්කළහේන ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති තීන්ත සහ ටිනර් කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.අද (03) පස්වරු 1.30ට පමණ ගින්න හට ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.ගිනි නිවීම් රථ 16 ක් පමණ ගින්න මැඩපැවැත්වීමට පිටත්ව ගොස් ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කලේ..

තවත් පුවත්