වත්තේගම පස් කන්දක් කඩා වැටී තිදෙනෙක් මරුට…

වත්තේගම මඩවල ප්‍රදේශයේ නිවසක් පිටුපස ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් සඳහා පස් කපමින් සිටින විට පස් කන්දක් කඩා වැටීමෙන් අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා. එහිදී පුද්ගලයන් තුන්දෙනෙකු මියගොස් තවත්

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

වත්තේගම මඩවල ප්‍රදේශයේ නිවසක් පිටුපස ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් සඳහා පස් කපමින් සිටින විට පස් කන්දක් කඩා වැටීමෙන් අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා. එහිදී පුද්ගලයන් තුන්දෙනෙකු මියගොස් තවත් එක් අයෙක් රෝහල් ගතකර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

තවත් පුවත්