ලොව වැඩිම කලක් කොවිඩ් වැළඳී සිටින පුද්ගලයා..

මාස 14ක කාලයක් කොවිඩ් වෛරසය වැළඳී සිටි පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව තුර්කියේ ඉස්තාන්බුල් ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.ලියුකේමියා රෝගී තත්ත්වයකින් ද පෙළෙන ඔහු 78 වරක් PCR පරීක්ෂණ සඳහා

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

මාස 14ක කාලයක් කොවිඩ් වෛරසය වැළඳී සිටි පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව තුර්කියේ ඉස්තාන්බුල් ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.ලියුකේමියා රෝගී තත්ත්වයකින් ද පෙළෙන ඔහු 78 වරක් PCR පරීක්ෂණ සඳහා පෙනී සිට ඇති අතර ඒ සියල්ලෙන්ම තහවුරුව ඇත්තේ කොවිඩ් වෛරසය ශරීරගතව ඇති බවයි.2020 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ සිට කොවිඩ් රෝගයෙන් පීඩා විඳින ඔහු මාස 9ක් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලැබූ අතර තවත් මාස 5ක කාලයක් සිය නිවසේ හුදකලාව ජීවත් වනවා.ලොව වැඩිම කාලයක් කොවිඩ් ආසාදිතව සිටි බවට තහවුරුව ඇත්තේ මෙම පුද්ගලයායි..

තවත් පුවත්