පාකිස්ථානයේ දේවස්ථානයක පිපිරීමකින් 56ක් මරුට..

පාකිස්ථානයේ ෂියා මුස්ලිම් දේවස්ථානයක පිපිරීමක් සිදුව තිබෙනවා. ඉන් පුද්ගලයින් 56 දෙනෙකු පමණ මියගොස් ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර අත්හේ

මිතුරන් සමග ‌බෙදාගන්න

පාකිස්ථානයේ ෂියා මුස්ලිම් දේවස්ථානයක පිපිරීමක් සිදුව තිබෙනවා.

ඉන් පුද්ගලයින් 56 දෙනෙකු පමණ මියගොස් ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර අත්හේ

තවත් පුවත්