තාක්ශණ

YouTube විසින් ගායකයන්ගේ හඬ CLONE කළ හැකි නව මෙවලමක් දියත් කරයි

YouTube විසින් ගායකයන්ගේ හඬ CLONE කළ හැකි නව මෙවලමක් දියත් කරයි

Dream Track ලෙස හඳුන්වන මෙම විශේෂාංගය හරහා පරිශීළකයන්ට ඔවුන්ට අවශ්‍ය කුමන ආකාරයේ සංගීත විලාසයක්ද යන්න පිළිබඳ Prompt එකක් ඇතුළත් කළ හැකි අතර පසුව ඔවුන්ට AI අනුකරණය කිරීමට අවශ්‍ය ගායකයා තෝරා ගත හැකි වෙනවා. මේ වන විට Alec Benjamin, Charlie puth, Charli XCX, John Legend, Sia සහ Troye Sivan ඇතුළු ගායකයන් 9 දෙනෙකු මෙම මෙවලම සඳහා […]

YouTube විසින් ගායකයන්ගේ හඬ CLONE කළ හැකි නව මෙවලමක් දියත් කරයි Read More »

Microsoft විසින් ඩොලර් මිලියන 76කට විස්කොන්සින් වට්ටක්කා ගොවිපලක් මිලදී ගනියි

Microsoft විසින් ඩොලර් මිලියන 76කට විස්කොන්සින් වට්ටක්කා ගොවිපලක් මිලදී ගනියි

විස්කොන්සින් හී පවුලක් විසින් ඔවුන්ගේ ඉඩමෙන් අක්කර 407ක් ඩොලර් මිලියන 76ක මුදලකට Microsoft සමාගමට විකිණීමට එකඟ වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් Microsoft සිදු කළ මෙම ගෙවීම අදාල ඉඩමේ වර්ථමාන තක්සේරු අගයට වඩා විශාළ අතර Creuziger පවුලේ මෙම ඉඩම මුලින් 2023 වසරේදී $174,200 ක මුදලකට තක්සේරු කර තිබුණත් පසුව යම් වැඩි දියුණු කිරීම් හරහා මෙය $598,400ක මුදලකට

Microsoft විසින් ඩොලර් මිලියන 76කට විස්කොන්සින් වට්ටක්කා ගොවිපලක් මිලදී ගනියි Read More »

OPENAI විසින් මිලිටරි සහ යුද්ධ සඳහා CHATGPT භාවිතා කිරීමේ තහනම ඉවත් කරයි

OPENAI විසින් මිලිටරි සහ යුද්ධ සඳහා CHATGPT භාවිතා කිරීමේ තහනම ඉවත් කරයි

OpenAI විසින් ඔවුන්ගේ Usage Policy තුළින් මිලිටරි සහ යුද්ධ සඳහා ඔවුන්ගේ තාක්ශණය භාවිතා කිරීම තහනම් කිරීමේ ප්‍රකාශණය වෙනස් කර තිබෙනවා. පසුගිය ජනවාරි 10 වනතෙක් OpenAI හී Usage Policy තුළ සඳහන් වී තිබුණේ “ආයුධ සංවර්ධනය” සහ “මිලිටරි සහ යුධ ක්‍රියාකාරකම්” තහනම් බවටයි. කෙසේ වෙතත් නව Usage Policy හරහා “අන් අයට හානි කිරීම සඳහා අපගේ සේවාව භාවිතා

OPENAI විසින් මිලිටරි සහ යුද්ධ සඳහා CHATGPT භාවිතා කිරීමේ තහනම ඉවත් කරයි Read More »