තාක්ශණ

Starlink වෙත විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ මූලික අනුමැතිය හිමිවෙයි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය පදනම් කරගත් අන්තර්ජාල සේවා සැපයීම සඳහා “Starlink” වෙත ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ මූලික අනුමැතිය ලබා දුන්

YouTube විසින් ගායකයන්ගේ හඬ CLONE කළ හැකි නව මෙවලමක් දියත් කරයි

Dream Track ලෙස හඳුන්වන මෙම විශේෂාංගය හරහා පරිශීළකයන්ට ඔවුන්ට අවශ්‍ය කුමන ආකාරයේ සංගීත විලාසයක්ද යන්න පිළිබඳ Prompt එකක් ඇතුළත් කළ හැකි අතර පසුව ඔවුන්ට

Microsoft විසින් ඩොලර් මිලියන 76කට විස්කොන්සින් වට්ටක්කා ගොවිපලක් මිලදී ගනියි

විස්කොන්සින් හී පවුලක් විසින් ඔවුන්ගේ ඉඩමෙන් අක්කර 407ක් ඩොලර් මිලියන 76ක මුදලකට Microsoft සමාගමට විකිණීමට එකඟ වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් Microsoft සිදු කළ මෙම

OPENAI විසින් මිලිටරි සහ යුද්ධ සඳහා CHATGPT භාවිතා කිරීමේ තහනම ඉවත් කරයි

OpenAI විසින් ඔවුන්ගේ Usage Policy තුළින් මිලිටරි සහ යුද්ධ සඳහා ඔවුන්ගේ තාක්ශණය භාවිතා කිරීම තහනම් කිරීමේ ප්‍රකාශණය වෙනස් කර තිබෙනවා. පසුගිය ජනවාරි 10 වනතෙක්