ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍යවරයා දිවයිනට

ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍යවරයා දිවයිනට

ශ්‍රී ලංකා – ඉන්දියා ද්විපා­ර්ශ්වික සහ­යෝ­ගි­තාව තව­දු­ර­ටත් ශක්ති­මත් කර­මින් නිල සංචා­ර­යක් සඳහා ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍ය ආචාර්ය සුබ්‍ර­ම­නි­යම් ජයි­ශං­කර් මහතා අද (20) ශ්‍රී ලංකා­වට පැමි­ණී­මට