ඉම්රාන් ඛාන්ට වසර 10ක සිර දඬුවමක්

ඉම්රාන් ඛාන්ට වසර 10ක සිර දඬුවමක්

පකිස්තානයේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන්ගේ පකිස්තාන ටෙහ්රීක්-ඊ-ඉන්සාෆ් (පීටීඅයි) පක්ෂයේ උප සභාපති හිටපු විදේශ අමාත්‍ය ෂා මහමුද් කුරේෂිට ද විශේෂ අධිකරණය විසින් වසර 10ක සිර