කැලණිය අවට අද විශේෂ රථ වාහන සැලැස්මක්

කැලණිය අවට අද විශේෂ රථ වාහන සැලැස්මක්

කැලණිය රජමහා විහාරස්ථානයේ දුරුතු මහා පෙරහැර හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ රථ වාහන ගමනාගමනය අද දිනයේ සීමා කර ඇති බව පොලිසිය පවසයි. ලබන 24 වීදි සංචාරය