කොස්තාපල්වරියකට ලිංගික අතවර කළ OIC හදිසියේ ලෙඩ වෙයි

කොස්තාපල්වරියකට ලිංගික අතවර කළ OIC හදිසියේ ලෙඩ වෙයි

ආධුනික පොලිස් කොස්තාපල්වරියකට ලිංගික අතවර සිදු කළ බව කියන කල්පිටිය පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ. වයඹ පළාත් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාගේ