ගංවතුරේ ගිලී පාසල් සිසුවෙක් මරුට

ගංවතුරේ ගිලී පාසල් සිසුවෙක් මරුට

බද්දේගම පොලිස් වසමේ ඇටවරමුල්ල ප්‍රදේශයේ දී පිරිමි දරුවෙකු දියේ ගිලී මියගොස් තිබේ. පොලීසිය සඳහන් කළේ, දරුවෙක් දියේ ගිලී ඇති බවට බද්දේගම පොලීසියට ලද පණිවුඩයක්