නිදහස් දින පෙරහුරුවේදී පැරෂුට්වලින් වැටුණු හමුදා භටයින් තුන්දෙනෙකුගේ අස්ථි බිඳෙයි

නිදහස් දින පෙරහුරුවේදී පැරෂුට්වලින් වැටුණු හමුදා භටයින් තුන්දෙනෙකුගේ අස්ථි බිඳෙයි

76 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන් ගාලු මුවදොර අද (30) ආරම්භ කෙරුණු පෙරහුරුව අතරතුර පැරෂුටයෙන් ඇද වැටුණු හමුදා භටයන් හතරදෙනාගෙන් තුන්දෙනෙකුගේ අස්ථි බිඳීම්