බිරිඳගෙන් CIDයට පැමිණිල්ලක්

සනත් නිශාන්තගේ මරණය සැක සහිතයි, බිරිඳගෙන් CIDයට පැමිණිල්ලක්

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතාගේ බිරිඳ වන නීතිඥ චමරි ප්‍රියංකා මහත්මිය විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් සිදු කර ඇති බව ආරංචි මාර්ග සඳහන්