ලංකාව තුල ළමා පිළිකා රෝගීන්ගේ වැඩිවීමක්

ලංකාව තුල ළමා පිළිකා රෝගීන්ගේ වැඩිවීමක්

වර්ෂයකදී වාර්තාවන ළමා පිළිකා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 900ක් දක්වා වාර්තාගත ලෙස ඉහළ නැග ඇතැයි කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා පැවසීය.