වනිඳු හසරංග නායකත්වයෙන් ඉවත් වෙයි

වනිඳු හසරංග නායකත්වයෙන් ඉවත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා 20යි 20 ක්‍රිකට් කණ්ඩාමේ නායක වනිඳු හසරංග එම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පැවසුවේ ඔහුගේ