වසරේ කාන්තා බිග් බෑෂ් තරුව චමරි අතපත්තු

වසරේ කාන්තා බිග් බෑෂ් තරුව චමරි අතපත්තු

ඔස්ට්‍රේලියා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධාන කළ වාර්ෂික ක්‍රිකට් සම්මාන උළෙල ඊයේ (31) පැවැත්වුණි. එහිදි 2023 වසරේ දක්ෂතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයාට හිමි ඇලන් බෝඩර් සම්මානය හිමිකරගත්තේ තුන්ඉරියව්