විෂ වායුවක් ආඝ්‍රාණය වී ධීවරයෙකු මරුට – 7ක් රෝහලේ

විෂ වායුවක් ආඝ්‍රාණය වී ධීවරයෙකු මරුට – 7ක් රෝහලේ

අම්බලන්ගොඩ ධීවර වරායේ නවතා තිබූ ධීවර යාත්‍රාවක මාළු බහාලන ටැංකියක් තුළදී විෂ වායුවක් ආඝ්‍රාණය වීම හේතුවෙන් ධීවරයෙකු මියගොස් තිබේ. පොලීසිය පැවසුවේ එහිදී ධීවරයින් 08