ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරණය 2024

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය කියයි

එළඹෙන ඔක්තෝබර් මාසයේ පළමු සතියේදී මෙරට ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙනු ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බව සංචාරක සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු පවසයි. මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්