ශ්‍රී ලංකා ධීවර යාත්‍රාවක් සෝමාලියා කොල්ලකරුවන්ගේ ග්‍රහණයට

ශ්‍රී ලංකා ධීවර යාත්‍රාවක් සෝමාලියා කොල්ලකරුවන්ගේ ග්‍රහණයට

මෙරට බහුදින ධිවර යාත්‍රාවක් සෝමාලියානු මුහුදු කොල්ලකරුවන් විසින් පැහැරගෙන ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වී ඇති බව ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. අරාබි මුහුදේ දී ධීවරයින් රැගත්