76 වැනි නිදහස් දිනය අදයි

76 වැනි නිදහස් දිනය අදයි

6 වැනි නිදහස් දින සැමරුම් උලෙළ අද (04) ගාලු මුවදොර පිටියේ දී අභිමානවත් ලෙස පැවැත්වීමට නියමිත ව තිබේ. ‘හදමු අලුත් රටක්‘ යන තේමාව යටතේ